2 Октомври 2023
  БГ
 РЕЧНИК
Презентация, проведена на 22 февруари 2018 г.
 
     
     
  НОВОСТИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА 2018 Г.  
     
  ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА КОРПОРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ  
     
  ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОБЩИ СЪБРАНИЯ (ЕПОС)  
     
     
  ВИДЕОЗАПИС ОТ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА :ВИДЕО(1) и ВИДЕО(2)  
 

 
 
 
Среща-дискусия, проведена на 19.01.2016 г.
 
     
 

Програмата на срещата:

  1. Регистрация – от 09.30 до 10.00ч.
  2. Откриване – от 10.00 до 10.15ч.
  3. Обобщаване на резултатите от тестовете – 10:15ч. до 11:15ч.
  4. Кафе пауза – 11:15 до 11:45ч.
  5. Дискусия – от 11.45 до 13:00ч. (или до изчерпване на въпросите)
  6. Закриване
 
     
  ВЪПРОСИ И ПРОБЛЕМИ ПОСТАВЕНИ ЗА РАЗИСКВАНЕ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ: ТУК  
     
  ВИДЕОЗАПИС ОТ СРЕЩАTA - ДИСКУСИЯ :ВИДЕО(1) и ВИДЕО(2)  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 
     
 
 
 
 
 
               
   
iso iso
 
 
iso iso