2 Октомври 2023
  БГ

 

РЕГИСТЪР ЗА ЕМИСИИТЕ В ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР

  • ЦД ви предлага възможността да извършвате справки за всички регистрираните емисии.

  • Може да направите справка по зададени: Име на Дружеството, Булстат,Номер в ЦД, Код на Емисията или Тип

  • Справката е безплатна

  • kлючова дума

 
               
   
iso iso
 
 
iso iso