2 Октомври 2023
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 1187
 
 
от 25-09-2023 до 01-10-2023
 
     
   Общ брой Ценни Книжа - 25499787.7 бр. Общ брой сделки - 990 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 462770 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - "СОФАРМА" АД 231 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД 1123258 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 3514832 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 906 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 3519732 бр.  
   
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 907 бр.  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой изтъргувани акции и дялове - 21978445.7003 бр.  
   
   Брой приключени сделки - 83 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - НДФ АКТИВА - 6798000 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - СИНТЕТИКА АД 7 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
КРЕДИТ ТРЪСТ АД
2023-09-29
BG1100016234
1060000
1
BGN
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
МЕЖДУНАРОДНА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
2023-09-29
BG2100005219
68000000
10000
BGN
           
 
     
   
 
               
   
iso iso
 
 
iso iso